Villkor för publicering

Inlägg som vi anser är stötande, olämpliga eller på annant vis inte passar in på sidan, kommer att raderas utan att detta meddelas annonsören.

Både registrerade och oregistrerade  annonsörer kan blockeras av oss om vi anser detta vara nödvändigt. Detta kan ej överklagas.

Fordonshistoria.se tar inget ansvar för på sidan uppladdat material. 

Fordonshistoria.se frånskriver sig från alla ansvarskrav som kan tänkas att uppkomma. 

Genom att använda sidan godkänner användaren dessa vilkor.